Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği Programı Misyon ve Vizyonu
  • Meslek hayatlarında karşılaştıkları inşaat mühendisliği problemlerinin tanımlanması, tasarlanması için gerekli temel mühendislik bilgilerini bilimsel yeniliklerle sentezleyerek çözüm üretebilecek, inşaat mühendisliği sistemlerini tasarlayabilen, elde ettiği sonuçları değerlendirip yorumlayabilen,

  • Herhangi bir kamu ya da özel kurum/kuruluşlarda akademik beceriye sahip olabilecek nitelikte,

  • Tüm eğitim ve araştırma faaliyetlerinde teknik boyut kadar mesleğin etik, sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik yönlerini de dikkate alarak ve sorumluluk sahibi,

  • Geleceği planlayarak, yenilik ve gelişen teknolojiyle uyum içinde,

  • Araştırmayı yaşam felsefesi haline getiren, toplum yararına bilgi üretebilen, sanayi ve iş dünyası ile senkronize olabilen,

 

İnşaat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı