Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği

 • Matematik, fen, ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi,
 • Deney tasarlama ve yürütme, veri analizi ve yorumlama becerisi,
 • Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için arazi, ofis ve laboratuar ortamlarında deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme, takım uyumu içerisinde hareket edebilme, yürütme, yönetme ve koordinasyon becerisi; bireysel çalışma becerisi,
 • Karmaşık İnşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi,
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında gerekli donanımları elde etme,
 • Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme,
 • Küresel ve toplumsal bağlamda mühendislik çözümlerinin etkisini anlamak için gerekli kapsamlı eğitim,
 • Herhangi bir üniversitede/araştırma kurumunda akademik başarıya sahip olabilecek,
 • Kariyerlerinde ilerlemeleri ve uzun vadeli hedefleriyle ilgili bilgi ve becerilerini artırmaları için, yurtiçi ve/veya yurt dışında yüksek lisans eğitimi ve/veya mesleki eğitimler ile kendi kendilerine öğrenmeyi geliştirecek,

İnşaat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.ad

Program Yeterlilikleri,

 


 • Matematik, fen, ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi,
 • Deney tasarlama ve yürütme, veri analizi ve yorumlama becerisi,
 • Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için arazi, ofis ve laboratuar ortamlarında deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme, takım uyumu içerisinde hareket edebilme, yürütme, yönetme ve koordinasyon becerisi; bireysel çalışma becerisi,
 • Karmaşık İnşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi,
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında gerekli donanımları elde etme,
 • Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme,
 • Küresel ve toplumsal bağlamda mühendislik çözümlerinin etkisini anlamak için gerekli kapsamlı eğitim,
 • Herhangi bir üniversitede/araştırma kurumunda akademik başarıya sahip olabilecek.
 •  Kariyerlerinde ilerlemeleri ve uzun vadeli hedefleriyle ilgili bilgi ve becerilerini artırmaları için, yurtiçi ve/veya yurt dışında yüksek lisans eğitimi ve/veya mesleki eğitimler ile kendi kendilerine öğrenmeyi geliştirecek,

İnşaat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı