Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği

Üst derece Programlara Geçiş, 

Lisans Programından Yüksek Lisansa Geçişte,
• En az 2.00 genel not ortalaması ile mezun olmak 
• Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almak 
• Yüksek lisans bilim sınavında başarılı olmak

Yüksek Lisanstan Doktoraya Geçişte,
• Yüksek Lisans genel not ortalaması en az 3.00 olmalı 
• Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) geçerli not almak 
• Yüksek lisans bilim sınavında başarılı olmak
• YDS ve dengi sınavdan en az 55 başarı puanı almış olmak gerekmektedir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı