Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği

İstihdam olanakları, 

İnşaat mühendisliğinin faaliyet alanları, alt yapılar; köprü, karayolu, tünel, demiryolu, havaalanı, liman; su temini ve dağıtımı, kanalizasyon ağı, su iletim hatları; elektrik enerjisi üretimi, sulama ve doğal afetlerden korunmak için baraj ve gölet inşaatı; yapıların temel projelendirmesi, zemin yapıları; yapıların projelendirmesi, yapılarda hasar analizi, onarım ve güçlendirme; yapıların denetlenmesi. İnşaat mühendisleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler. 
• Özel Sektör; Meslek disiplini ile alakalı mühendislik hizmetleri. 
• Kamu Çalışanı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, DSİ, Karayolları gibi çeşitli birimlerde, Daire Başkanı, Müdür gibi yönetim ve mühendis gibi alt kadrolarda kamu projelerinin planlanması, yapılması ve denetlemesiyle uğraşırlar. 
• Araştırmacı; Üniversitelerde ya da kamu araştırma kuruluşlarında çalışırlar, TÜBİTAK, Deprem Araştırma Enstitüsü gibi.