Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği

Tümü İstihdam olanakları

İnşaat mühendisliğinin faaliyet alanları alt yapılar, köprü, karayolu, tünel, demiryolu, havaalanı, liman, su temini ve dağıtımı, kanalizasyon ağı, su iletim hatları, elektrik enerjisi üretimi, sulama ve doğal afetlerden korunmak için baraj ve gölet inşaatı, yapıların temel projelendirmesi, zemin yapıları, yapıların projelendirmesi, yapılarda hasar analizi, onarım ve güçlendirme, yapıların denetlenmesi gibi bir çok önemli konuları içermektedir. İnşaat mühendisleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler.  Özel sektörde meslek disiplini ile alakalı mühendislik hizmetleri verebilirler, kamu çalışanı olarak ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, DSİ, Karayolları gibi çeşitli birimlerde, Daire Başkanı, Müdür gibi yönetim ve mühendis gibi alt kadrolarda kamu projelerinin planlanması, yapılması ve denetlemesiyle uğraşırlar. Bunların yanı sıra araştırmacı olarak üniversitelerde ya da TÜBİTAK, Deprem Araştırma Enstitüsü gibi kamu araştırma kuruluşlarında çalışırlar, . 

...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı