KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

İnşaat Mühendisliği

BÖLÜM TANITIMI

BÖLÜM TANITIMI

Detay

Genel Bilgiler 

İnşaat Mühendisliği Bölümü 1996–1997 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin bir bölümü olarak lisansüstü eğitime başlamıştır. Bölümümüz 6 Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisinden, ve 2 Araştırma Görevlisinden oluşan bir eğitim kadrosuna sahiptir. Temel mühendislik alanlarının başında gelen İnşaat mühendisliği geniş bir alanı kapsadığından, çeşitli dallarda uzmanlaşma gereği duyulmaktadır. Bu alanların başlıcaları, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaşım gibi temel anabilim dallarını kapsamaktadır. İnşaat Mühendisliği bölümünde, Türkçe lisans, lisansüstü ve Erciyes üniversitesi ile ortak olarak yürütülmekte olan doktora programı olmak üzere üç program mevcuttur. 

...
Detay

İstihdam olanakları 

İnşaat mühendisliğinin faaliyet alanları alt yapılar, köprü, karayolu, tünel, demiryolu, havaalanı, liman, su temini ve dağıtımı, kanalizasyon ağı, su iletim hatları, elektrik enerjisi üretimi, sulama ve doğal afetlerden korunmak için baraj ve gölet inşaatı, yapıların temel projelendirmesi, zemin yapıları, yapıların projelendirmesi, yapılarda hasar analizi, onarım ve güçlendirme, yapıların denetlenmesi gibi bir çok önemli konuları içermektedir. İnşaat mühendisleri, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler.  Özel sektörde meslek disiplini ile alakalı mühendislik hizmetleri verebilirler, kamu çalışanı olarak ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, DSİ, Karayolları gibi çeşitli birimlerde, Daire Başkanı, Müdür gibi yönetim ve mühendis gibi alt kadrolarda kamu projelerinin planlanması, yapılması ve denetlemesiyle uğraşırlar. Bunların yanı sıra araştırmacı olarak üniversitelerde ya da TÜBİTAK, Deprem Araştırma Enstitüsü gibi kamu araştırma kuruluşlarında çalışırlar, . 

...